És com un ball

Trajectòries creuades en una orgia de suor. Suburbis rurals amarats de bones intencions. Llistes de reproducció aleatòries que defineixen el ritme dels trots. Els corredors es llancen mirades mp3 i tímides salutacions, intercanvien les seues parelles improvisades sense maldat ni gelosia.

És com un ball.

En un google maps mental, un grapat de línies de diferents colors es retorcen sobre elles, es perpendicularitzen i es paral·lelen dibuxant estranyes formes damunt els bancals i les autopistes.

És com un ball, inefables els girs.
És com un ball, on s’ofeguen els tirs.
És com un ball ple de nacre i sospirs.
És com un ball.